Cancer hodgkin pronostic

Limfomul Hodgkin

Obținerea în anii ʼ70— ʼ80 a unor linii celulare și decelarea atipiilor celulare și în probele proaspete de ganglion au dus la stabilirea caracterului ei malign. Acest aspect coroborat cu agresivitatea bolii a determinat instituirea tratamentului citostatic chiar dacă originea celulei transformate nu era precizată.

La începutul anilor ʼ80 a fost identificat primul antigen specific CD30 pe suprafața celulelor SR și Hodgkin și apoi antigenul CD20 specific limfocitelor B la o parte dintre acestea. Progresele au fost întârziate de cantitatea ce cancer hodgkin pronostic diphildobothriasis mică de celule SR cu variantele ei în ganglionii afectați. Numai după anii ʼ90, odată cu dezvoltarea tehnicilor de PCR polymerase chain reaction și a primerilor necesari pentru lanțurile grele și ușoare ale imunoglobulinelor dar și pentru receptorul limfocitelor T și a tehnicii de izolare a unei singure celule SR prin microdisecție Küppers,s-a putut stabili originea clonală din limfocitul B preapoptotic a acestora.

Aceasta a cancer hodgkin pronostic la schimbarea denumirii de boală Hodgkin în cea de limfom Hodgkin în clasificarea Organizației mondiale a sănătății OMS a neoplaziilor limfoide din anul Odată stabilită apartenența la limfocitele B a celulei SR, s-a constatat că aceasta are totuși o serie de particularități care o individualizează: markerii de limfocit B au un răsunet clinic slab, exprimarea imunoglobulinelor lipsește.

Sunt prezenți markeri care nu se găsesc în mod normal pe limfocitul B cum ar fi: antigenul CD15 sau antigenele asociate limfocitelor T, cancer hodgkin pronostic că în celula SR programul exprimării normale a limfocitului B este, datorită mutațiilor, mult alterat. Celulele SR se caracterizează printr-o mare instabilitate cancer hodgkin pronostic manifestată prin anomalii cromozomiale numerice și amplificări genice recurente care duc la stimularea unor căi de activare a transcripției, cum ar fi STAT și factorul nuclear kB, care mediază acțiunea proproliferativă și antiapoptotică.

Din păcate, aceste mutații s-au dovedit cancer hodgkin pronostic fi evenimente secundare. Alterarea primară transformantă care determină comportamentul și fenotipul celulei SR nu a dacă verucile sunt îndepărtate vara încă stabilită. Pe de altă parte, aglomerarea celulelor inflamatorii în jurul celulelor SR nu are ca efect o agresiune imunologică asupra acestora. Aglomerarea nu este un răspuns al gazdei, ci un efect protector antiapoptotic și de stimulare a creșterii, fiind rezultatul eliberării din celula SR a unei game variate de citokine și chemokine.

Diversitatea mare a celulelor din micromediul specific LH arată complexitatea mecanismelor implicate fig. Recent, a fost identificat un biomarker imunohistochimic cu aplicabilitate practică macrofagele CD68, a căror proporție redusă la nivelul leziunii se utilizează un scor prognostic imunohistochimic se corelează cu răspunsul bun la tratament și supraviețuirea îndelungată.

Există speranța obținerii unor medicamente având drept țintă unul sau mai mulți din efectorii mecanismelor secundare în patogenia bolii menționate mai sus, care să le înlocuiască sau să le completeze pe cele utilizate în prezent.

Limfomul Hodgkin | Asociația Română de Cancere Rare

Etiologia virală a LH nu a fost abandonată, dar nu a fost dovedită, cel mai probabil fiind vorba de o infecție latentă care contribuie, prin propria stimulare imună, la constituirea granulomului inflamator este mai frecvent întâlnită în tipul histologic de celularitate mixtă.

Tratamentul actual al limfomului Hodgkin la adult Timp de peste 50 de ani, tratamentul limfomului Cancer hodgkin pronostic a îndepărtați paraziții umani bazat pe premisa aplicării unor doze cât mai mari de agent antitumoral radiații, chimioterapiceîn scopul eradicării tuturor celulelor tumorale maligne restante sau aflate de la început și în alte teritorii. Pe măsura acumulării unui număr tot mai mare de supraviețuitori, s-a constatat că durata de viață a acestora este grevată mai mult de consecințele la distanță ale tratamentului și mai puțin de recăderi fig.

În consecință, câmpul iradiat a devenit tot mai limitat și mai precis delimitat, prin renunțarea la iradierea pe câmp extins și introducerea iradierii pe câmpul interesat, apoi pe sediul și pe ganglionul interesat, mergându-se până la excluderea radioterapiei în situațiile cu risc crescut pentru complicații tardive.

În cursul ultimilor ani, a fost recomandată atitudinea terapiei adaptate la risc. Dozele de radioterapie și chimioterapie au fost reduse progresiv în cazul formelor limitate de boală, în încercarea de cancer hodgkin pronostic păstra un echilibru între nivelul de risc de recădere a bolii și cel al toxicității la distanță a tratamentului.

cancer hodgkin pronostic

Acest concept, care își propune să reducă costurile tratamentului dar mai ales efectele lui secundare pe termen lung, presupune și introducerea unui control imagistic de etapă prin TEP-TC, după primele două-trei cicluri de polichimioterapie.

Deși aceste cancer hodgkin pronostic stau la baza ghidurilor de tratament ale LH existente în prezent, ele își așteaptă validarea prin trialuri randomizate ample, care însă vor necesita un timp de cel puțin zece ani pentru a fi evaluate.

Au fost propuse mai multe variante de tratament ale LH, iar în practică varietatea situațiilor este și mai mare, astfel încât opțiunea terapeutică este de competența specialistului hematolog împreună cu acordul pacientului informat istoricul familial al acestuia fiind un element important. Tratamentul inițial al LH clasic limitat. Tratamentul recomandat în prezent pentru formele limitate cancer hodgkin pronostic presupune în două-trei cicluri ale combinației de patru chimioterapice ABVD.

Apoi, după restadializare prin TEP-TC utilizând scorul imagistic Deauville în care scorurile 1—2 sunt asimilate cu remisiunea completă, scorile 3—4 cu remisunea parțială și scorul 5 cu boala rezistentă.

În caz de persistență a unei adenopatii la restadializare, se practică o nouă biopsie și dacă aceasta este negativă se continuă cu radioterapie. Dacă este pozitivă, se consideră boală rezistentă și se continuă cu tratamentul indicat acesteia fig 11A.

În cazul formelor de boală cu evoluție nefavorabilă fig. Cazurile cu biopsie ganglionară pozitivă după restadializare sunt considerate rezistente la tratament. Opțiunea pentru o variantă de tratament sau alta este influențată de preferință și experiența medicului curant, preferința pacientului informat, vârstă, comorbidități, disponibilitatea medicamentelor.

Limfom - ce este și cât va trăi o persoană

În situația în care chimioterapia nu poate fi aplicată din cauza suferințelor asociate, radioterapia singură este o opțiune. Tratamentul inițial al LH clasic avansat. Astăzi se consideră că o pătrime din pacienții aflați în stadii avansate pot fi vindecați cu chimioterapie, preferabil după reevaluarea intermediară prin FDG-TEP. Eficiența curei BEACOPP escaladată este considerată superioară ABVD, utilizarea ei largă este grevată de toxicitatea imediată și tardivă ridicată, care împiedică aplicarea ei la pacienții de peste 60 de ani, precum și utilizarea curelor de salvare la cei care recad.

Cu toate că în LH avansat intensitatea tratamentului poate fi ghidată de Scorul internațional prognostic IPSîn practică utilitatea acestuia s-a dovedit limitată, îndeosebi după intercalarea TEP-TC pe parcursul tratamentului. Tratamentul inițial al LH, forma predominentă limfocitară nodulară.

Limfomul Hodgkin

Această formă, provizoriu menținută în cadrul LH, diferă de LH clasic și cancer hodgkin pronostic indicațiile terapeutice. Rituximab poate fi administrat și în monoterapie după iradiere. După restadializarea prin TEP-TC, în caz de răspuns, care are loc de regulă, pacientul rămâne în observație sau se asociază RSI dacă aceasta nu a fost făcută inițial. Recăderile pot fi timpurii, când survin între trei și douăsprezece luni de la terminarea tratamentului, au prognostic rezervat și necesită terapie agresivă.

Recomandările de tratament sunt comune pentru ambele situații fig. Repetarea biopsiei ganglionare care condiloame extinse documenteze persistența bolii este necesară înainte de începerea tratamentului de linia a doua ca și restadializarea.

Nu există recomandări precise pentru o combinație sau alta, opțiunea depinzând de vârstă, tratamente anterioare, statusul de performanță și comorbidități, preferința hpv virus vaccine dangers medical, posibilitățile de aplicare.

Cura DHAP dexametazonă, cisplatin, citozinarabinozidă în doze mari este cea mai utilizată, datorită toxicității generale mai reduse și obținerii unei cantități suficiente de celule stem.

La pacienții tineri și eligibili aflați în remisiune după chimioterapia de salvare se continuă cu transplant autolog de celule stem hematopoietice TACSH ca procedură de consolidare, aceasta fiind opțiunea terapeutică considerată astăzi un standard. Pacienții care recad după TACSH sau cei neeligibili pentru acesta pot fi tratați cu brentuximab vedotin BV sau cu chimioterapie convențională fig. BV este o imunotoxină anticorp monoclonal anti CD conjugat cancer hodgkin pronostic compusul monomethyl auristatin E aprobat pentru utilizare în Europa din la pacienții cu LH în recădere după TACSH sau la cei cu recădere după două cure anterioare de polichimioterapie, care nu sunt eligibili pentru TACSH sau polichimioterapie de salvare.

Are o toxicitate moderată, cancer umar simptome în principal din neuropatie periferică dar și leucoencefalopatie multifocală progresivă, situație rarăfără să inducă citopenii și se administrează în perfuzii lunare repetate. Transplantul alogen de celule stem hematopoietice și administrarea repetată de limfocite de la donator din cauza efectului de grefă-contra-limfom sunt indicate în cazul recăderilor repetate după TACSH, dar sunt grevate de o mortalitate ridicată.

Pacienții care au recăzut după transplant pot beneficia de administrarea de infuzii de limfocite de la donator sau de brentuximab vedotin, dar supraviețuirea nu depășește 18 luni. Acești pacienți au primit recent noi speranțe prin aprobarea de FDA, îna nivolumab pentru administrare la pacienții cu recădere sau progresie după transplant autolog sau după brentuximab vedotin posttransplant.

Acest medicament este un anticorp monoclonal cu specificitate pentru receptorul PD1 aflat pe suprafața multor celule tumorale și din abundență pe celulele SR.

cancer hodgkin pronostic

Blocarea PD1 prin anticorpi produși față de acesta permite celulelor T anterior supresate să devină active împotriva tumorii. Tratamentul la copii, vârstnici sau la cazurile asociate cu HIV cancer hodgkin pronostic cu sarcina Prin convenție, tratamentul LH este comun la vârstele sub 18 ani, deși în sistemul medical din România vârsta copilăriei este sub 16 ani. Între anii și s-a aplicat terapia combinată inspirată din cea a adulților, dar cu doze cumulative mai reduse de antracicline și radioterapie, obținându-se o rată mare de vindecări, dar cu toxicitate secundară la distanță ridicată.

În prezent, s-au elaborat tratamente adaptate pentru această vârstă, în Europa ele fiind recomandate de foruri specializate cum este Rețeaua pentru limfomul Hodgkin pediatric EuroNet-PHL. S-au emis protocoale care au exclus utilizarea procarbazinei pentru a reduce riscul infertilității la băieți, pe de o parte, și care au exclus radioterapia, pe de alta, prin creșterea intensității curelor cele mai folosite fiind OEPA — oncovin, etopozid, prednison, doxorubicină și COPDAC — ciclofosfamid, vincristină, prednison, dacarbazină.

A fost introdusă investigarea intermediară prin FDG-TEP pentru conducerea avizată a tratamentului, urmând a fi elaborate și pentru această vârstă algoritmi de tratament în funcție de extinderea bolii la diagnostic. Nu există încă recomandări standardizate pentru LH la această grupă de vârstă, la care LH este mai frecvent în stadiile IIIB și IVB la diagnostic, statusul de performanță este mai redus și proporția, varietatea și severitatea comoborbidităților sunt mai mari.

Incidența LH clasic este de 5—20 de ori mai mare la pacienții infectați cancer hodgkin pronostic virusul imunodeficienței umane HIVvarianta cu predominență limfocitară nodular nefiind consemnată. Diagosticul se poate pune atât la pacienții cunoscuți cu HIV și aflați sub tratament antiretroviral frecvența cea mai mare fiind în primul an de tratamentcât și la pacienții la care HIV este decelat cu ocazia diagnosticului de LH. Din punct de vedere clinic, se caracterizează prin determinări extraganglionare frecvente care pot să apară chiar în absența adenopatiilor și prin frecvența crescută cancer bucal la copii simptomelor de tip B.

Pentru stadializare, se folosește TC și nu FDG-TEP, care este grevat de un exces de rezultate pozitive, iar testele de laborator le cuprind și pe cele specifice infecției cu HIV numărul limfocitelor CD4, cancer hodgkin pronostic virală și chiar genotiparea HIViar datele privind tratamentul antiretroviral anterior și în curs sunt deosebit de importante, unele antiretrovirale interferând cu anumite citostatice.

LH apărut în cursul infecției HIV este asociat aproape cancer hodgkin pronostic cu prezența elementelor structurale ale virusului Epstein-Barr. Tratamentul LH și rezultatele acestuia sunt în mare măsură similare cu cele ale pacienților neinfectați cu HIV și se desfășoară de regulă concomitent cu tratamentul antiretroviral. LH survenit în cursul sarcinii, indiferent de vârsta acesteia, se tratează cu chimioterapie tip ABVD, care s-a dovedit în timp a nu afecta dezvoltarea fătului și a nu produce efecte la distanță.

Durata de viață a gravidelor cu LH tratat s-a dovedit comparabilă, la 5, 12 și 20 de ani, cu cea a non-gravidelor având stadii ale bolii, vârstă, etape ale tratamentului asemănătoare.

cancer hodgkin pronostic

Radioterapia supradiafragmatică este permisă în trimestrele doi și trei de sarcină și poate fi o opțiune ca terapie de necesitate în cazul sarcinilor avansate asociate cu LH cu mase mediastinale mari. Pacienții cu LH în remisiune completă fac obiectul unor controale clinice și de laborator la intervale de trei-șase luni în primii cinci ani. Trebuie menționat că tratamentul chimioradioterapic actual al LH se asociază cu o serie de măsuri și terapii adjuvante.

Radioterapia nu poate fi repetată niciodată pe aceleași zone, indiferent de intervalul scurs de la prima iradiere.

Ce este limfomul: simptome, tipuri de limfoame, metode de tratament și prognostic

Toxicitatea pulmonară a bleomicinei trebuie avută in vedere la pacienții cu multe cure ABVD, ea fiind cumulativă și mai accentuată la fumători și la cei cu boli pulmonare cronice asociate. Ea se decelează prin radiografii pulmonare și teste funcționale respiratorii seriate și poate fi omisă din tratament la pacienții afectați. Necesitatea administrării de factori de creștere granulocitari și eritrocitari și chiar a transfuziilor de concentrat eritrocitar, trombocitar, a profilaxiei și terapiei infecțiilor intercurente, precum și a tratamentului antiemetic susținut apare frecvent în cursul curelor BEACOPP, celor de linia a doua și posttransplant.

Tratamentul LH conform recomandărilor internaționale este accesibil și gratuit în România în numeroase centre județene de hematologie clinică. În concluzie, LH este o afecțiune hemato-oncologică caracterizată printr-o rată mare a răspunsurilor echivalente cu vindecarea prin terapia actuală.

Mai multe despre acest subiect