Habitat sălbatic. Jamie's Birthday Fundraiser for Wild Heart Ranch - Habitat sălbatic

Habitat sălbatic, Grădina sălbatică, moft sau necesitate? - Lumea Satului

Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "wild habitat" în română habitat natural habitat sălbatic Alte traduceri And so does every wild habitat on the planet, like the Amazon rainforest you're hearing behind me.

Fiecare habitat natural o are, ca pădurile tropicale amazoniene pe care le auziți în fundal.

Revitalizarea habitatelor

As our population increases and as we cover more of the earth's surface with our buildings and our cultivated fields, we will inevitably lose more wild habitat. Pe măsura ce populația umana creste și acoperim tot mai mult din suprafața Pamantului cu clădirile noastre și câmpurile noastre cultivate, în cele din urma vom pierde tot mai mult habitat natural.

habitat sălbatic

Inthe reserve reared 16 cubs, and there are now more captive-bred pandas at Wolong than can be safely released back into the shrinking wild habitat. Înrezervația deținea deja 16 pui, iar astăzi sunt și mai mulți urși panda obținuți în captivitate la Wolong care pot fi eliberați în siguranță în mediul sălbatic ce se micșorează continuu.

While the ultimate value of captive breeding projects like this is debatable, there are places in China where animals are being successfully protected in their wild habitat.

Traducere "wild habitat" în română

În timp ce valoarea reală a acestor proiecte de înmulțire în captivitate este discutabilă, sunt anumite locații din China unde animalele sunt protejate cu succes în mediul lor natural. And every soundscape that springs from a wild habitat generates its own unique signature, one that contains incredible amounts of information, and it's some of that information I want to share with you today.

Fiecare peisaj sonor ce izvorăște dintr-un habitat sălbatic generează propria amprentă sonoră, unică, cu incredibil de multe informații, din care doresc să vă împărtășesc azi.

Peisaj sau fragmentarea habitatului este spargerea unui tip de habitat sau de vegetație în secțiuni mai mici, deconectate. Este, habitat sălbatic general, o consecință a utilizării terenului: activități agricole, construcția de drumuri, precum și dezvoltarea de locuințe toate desparți habitatului existent. Efectele acestei fragmentare a merge dincolo de o simplă reducere a cantității de habitat disponibile. Atunci când secțiunile de habitat nu mai sunt conectate, o suită de probleme pot urma. În această discuție a efectelor fragmentării I se vor referi în principal la habitatele împădurite, deoarece poate fi mai ușor de a vizualiza, dar acest proces se întâmplă în fiecare tip de habitat.

Fiecare peisaj sonor ce izvorăşte dintr-un habitat sălbatic generează propria amprentă sonoră, unică, cu incredibil de multe informații, din care doresc să vă împărtășesc azi. Many gentians are difficult to grow outside their wild habitat, but several species are available in cultivation.

habitat sălbatic

Gențianele sunt greu de întreținut în afara habitatului naturaldar există habitat sălbatic specii care se cultivă. For example, the undomesticated dromedary camel is extinct in its natural wild habitat; however, there is a domestic population in captivity and an additional feral population in Australia.

EUR-Lex Access to European Union law

De exemplu, dromaderul nedomesticit este dispărut din mediul său natural sălbatic ; cu toate acestea, există o populație domestică în captivitate și în plus o populație de dromaderi scăpați în libertate habitat sălbatic Australia. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat habitat sălbatic context.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

habitat sălbatic

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu Rezultate: 8.

habitat sălbatic

Exacte: 8. Timp de răspuns: 30 ms. Propune un exemplu.

Mai multe despre acest subiect