Revizuirea medicațiilor parazitare. Cabinet Panduri

Boala hidatică în România, Bulgaria și Turcia - Viața Medicală

Limfocitele reprezintă componentul celular major al sistemului imun. Ele constituie o categorie de celule ce grupează mai multe populaţii celulare similare morfologic, dar diferite din punct de vedere funcţional. Limfocitele provin din organele limfatice primare, o parte din aceste celule trec în circulaţia periferică şi migrează către organele limfatice periferice.

Much more than documents.

Între cele două sectoare există o recirculaţie permanetă, asigurând o supraveghere imună competentă şi continuă folosind un număr relativ mic de celule. Marea heterogenitate funcţională a limfocitelor este legată de expresia anumitor receptori de suprafaţă. Unii dintre aceşti receptori sunt exprimaţi numai în anumite stadii de diferenţiere sau activare, pe perioade scurte de timp, pe când alţii sunt permanenţi şi caracteristici diverselor linii celulare limfocitare [9].

Ele au pe suprafaţa receptori caracteristici, care le conferă numeroase si variate valențe funcționale, cei mai importanți fiind: -TCR T cell receptor - cu proprietatea fundamentală de a recunoaşte şi a lega Ag asociat cu antigenele de histocompatibilitate.

revizuirea medicațiilor parazitare

Acești receptori sunt transmembranari şi au o structură asemănătoare porţiunii Fab a moleculei de Ig. Sunt legaţi de membrana limfocitelor T prin intermediul unui alt grup de 5 lanţuri polipeptidice notate CD3 şi care au rolul de a transmite semnalul activator în interiorul celulei. Clasificarea limfocitelor T se face după funcţia pe care o îndeplinesc, precum şi după tipul markerilor de suprafaţă, negii după îndepărtare au apărut din nou mai importante tipuri de LT fiind: a.

Îşi exercită acţiune prin sinteza de citokine.

Mult mai mult decât documente.

Diferențierea lor este determinată de: tipul de antigen cu care internacționează, producția de citokine stimulată de interacțiunea cu antigenul respectiv si factorii transcripționali revizuirea medicațiilor parazitare de citokine [5]. Limfocite T supresoare - sunt limfocite reglatoare care diminuă atât răspunsul imun umoral, cât şi pe cel celular; - formarea lor din precursori este urmarea contactului cu Ag, fără implicarea MHC; - prin stimulare Ts de către Ag proprii self este prevenit procesul de autoimunitate.

În diferenţierea lor se disting 2 etape: - etapa independentă de Ag, care se desfăşoară prenatal în ficat şi apoi în MO; - etapă dependentă de Ag, când în urma întâlnirii cu acesta suferă un proces de transformare şi proliferare, îsi schimbă tipul receptorilor şi devin plasmocite, celule capabile să sintetizeze Ac.

Celule natural killer NK [12]. Celulele NK aparțin imunității înăscute, fiind prezente de la naştere si nefiind induse de agresiuni imune. Se formează din precursori medulari diferiți de LT si LB.

243810411 Manual de Buzunar Kaplan Si Sadock Psihiatrie Clinică PDF

Se găsesc în sângele periferic, splină, iar într-un număr mic, în interstiţiul pulmonar, mucoasa intestinală şi ficat. Ganglionul limfatic, plăcile Peyer, amigdalele şi timusul nu au astfel de celule. Termenul de natural killer provine de la faptul că revizuirea medicațiilor parazitare celule îşi exercită funcţia citotoxică fără a necesita o activarea prealabilă.

Spre deosebire de limfocitele Tc, celulele NK nu îşi recunosc specific ţinta, similitudinea între moleculele MHC de pe cele 2 tipuri de celule nefiind necesară nu există fenomenul de restricţie HLA. Morfologic, aceste celule aparţin unei clase de limfocite numite limfocite mari granulare LGLdeoarece au numeroase granule citoplasmatice.

Ele sunt limfocite care nu prezintă markeri celulari caracteristici limfocitelor T sau B, au însă markeri de suprafaţă care le conturează identitatea. Legarea de alte celule se realizează prin intermediul NK-R receptorul celulei NKcare are două componente: un receptor activator, care se leagă de un ligand NK-L prezent pe suprafaţa tuturor celulelor nucleate din revizuirea medicațiilor parazitare şi un receptor inhibitor care se leagă de moleculele MHC I, care sunt de asemenea exprimate pe majoritatea celulelor normale ale organismului.

Când ambele tipuri de receptori sunt angajaţi, influenţa receptorilor inhibitori este dominantă şi celulele NK nu sunt activate, fiind impiedicată astfel distrugerea celulelor normale.

revizuirea medicațiilor parazitare

În condiţii patologice are loc o scădere a expresiei moleculelor MHC I de pe membrană în neoplazii, în cazul celulelor infectate viralastfel încât receptorul inhibitor nu mai este angajat. Astfel, celulele NK trec din starea normală de inhibiţie într-o stare activată şi omoară celulele ţintă.

revizuirea medicațiilor parazitare

Efectul lor citolitic este determinat de un bogat arsenal litic conţinut în granulele lor citoplasmatice, ca şi în cazul limfocitelor T citotoxice. O astfel se moleculă este perforina, care este eliberată de celulele NK după contactul cu celula ţintă. Ea revizuirea medicațiilor parazitare ataşează de membrana celulară şi formează canale transmembranare prin care pătrund enzime numite granzime care induc apoptoza celulei ţintă.

Sindromul hiper-IgE − între provocări clinice şi complexitate patogenică

Complementul nu intervine în liza celulară determinată de acest 17 tip de celule. Merită însă menţionată similitudinea structurală şi funcţională care există între perforină şi componentul 9 al sistemului complementului.

Carmen-Michaela CREȚU vineri, 29 iunie Hidatidoza este o boală cronică produsă de dezvoltarea larvei teniei Echinococcus granulosus în organismul uman. Această afecțiune se întâlnește mai frecvent în comunitățile sărace care se ocupă cu păstoritul, trăind în apropierea gazdelor obișnuite ale parazitului câinii și oile. Persoanele cu chist hidatic boală hidatică hepatic sunt adeseori asimptomatice și pot rămâne astfel ani de-a rândul. Într-o mică proporție, chisturile se inactivează spontan. Din păcate, nu există un marker specific cu valoare predictivă pentru a stabili care este evoluția chistului.

Acest lucru explică proprietatea lor fundamentală de citotoxicitate faţă de celule care au fixat pe suprafaţa lor Ac specifici şi de care se leagă prin intermediul acestor revizuirea medicațiilor parazitare.

Acest fenomen poartă denumirea de citotoxicitate mediată de Ac, la realizarea lui nefiind necesară participarea complementului.

Nu au specificitate antigenică şi nu dezvoltă memorie imunologică. Celulele prezentatoare de antigen CPA Revizuirea medicațiilor parazitare sunt celule specializate în capturarea Ag, prezentarea lui limfocitelor şi declanşarea unor semnale care favorizează activarea limfocitelor. Există 2 categorii de CPA [13]: a.

Rolul lor fundamental este apărarea împotriva bacteriilor intracelulare şi a fungilor. Au origine în seria monocitară a sistemului hematopoetic, precursorii lor fiind monoblastul-promonocitul-monocitul.

Procesul de diferenţiere presupune: creşterea dimensiunilor celulare, amplificarea aparatului mitocondrial şi lizozomal, dezvoltarea proprietăţilor de fagocitoză şi sinteză, apariţia unor receptori pe suprafaţa celulei.

Mf tisulare sunt heterogene, având morfologie, funcţii şi capacităţi metabolice diferite, în funcţie de ţesutul căruia îi aparţin.

reumatologie_2017.pdf

Ele au căpătat denumiri specifice, în funcţie de locul de rezidenţă: Mf din ţesutul conjunctiv se numesc histiocite, cele din ficat - celule Kupffer, cele din ţesutul nervos - celule microgliale, cele din plămân - Mf alveolare, cele din os - osteoclaste, cele din articulaţii - sinoviocite A, etc [15]. Durata de viaţă a Mf este de câteva luni. Celulele sistemului monocit-macrofagic sunt implicate atât în apărarea nespecifică cât şi în cea specifică.

În imunitatea nespecifică aceste celule fagocitează unele Ag şi sintetizează citokine care stimulează alte celule. În răspunsul imun, Mf au un rol deosebit de important şi complex, atât în etapa iniţială a răspunsului imun când au funcţia de CPA, cât şi etapa finală, ca celule efectorii [13, 15]. Marea varietate funcțională a Mf este determinată de prezența pe suprafața lor a revizuirea medicațiilor parazitare număr mare de receptori imuni pentru fragmentul Fc al Ig, pentru complement, molecule de adeziune, s.

Mf poate sintetiza peste de produşi, dintre care menţionăm: enzime litice elastaze, colagenaze, etc.

revizuirea medicațiilor parazitare

Celulele dendritice reprezintă o populaţie leucocitară particulară, caracterizată morfologic de prezenţa unor prelungiri citoplasmatice, iar funcţional prin capacitatea de a prezenta antigenul şi prin cel mai puternic efect de activare a Revizuirea medicațiilor parazitare şi de declansare a răspunsului imun [13]. Ele au capacitatea de a capta Ag şi de a-l transporta la nivelul organelor limfatice periferice.

Hyper IgE syndrome − between clinical challenges and pathogenic complexity

Ele sunt sintetizate de limfocitele B transformate în plasmocite, fie asociate membranei celulare unde joacă rolul de receptori, fie sub formă serică. O cantitate variabilă de Ig se găsesc în lichidele extravasculare, secreţiile exocrine şi ţesutul limfatic, dar nu depăşesc bariera hemato-encefalică [1].

Fiecare moleculă de Ig este alcătuită din cel puţin o unitate monomerică de bază.

 1. După alineatul 5 se introduc şase noi alineate, alineatele 6 — 11cu următorul cuprins: , 6 Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor modifica, după caz, fiecare contract încheiat între medicul veterinar organizat în condiţiile legii şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiu­ lui Bucureşti, prin arondarea teritoriilor administrative ale comunelor şi oraşelor identificate în baza codului Sistemului Informatic al Registrului Unităţilor Teritorial-Administrative care cuprind exploataţii nonprofesionale pe o rază de 30 km, astfel încât să existe un număr minim de animale ce atinge de Unităţi Vită Mare.
 2. Veterinaria 34 by Maravet S.A. - Issuu
 3. Tratament de helmint fără copii
 4. Efectele condilomului tratamentului
 5. Bradicardia inimii la copii, în multe cazuri, are loc fără semne clare, însă principalul simptom al plângerilor copilului de durere toracică sau de oboseală este bătăile inimii lente.
 6. Papiloma a apărut pe pleoapa superioară
 7. ORDIN 07/02/ - Portal Legislativ
 8. reumatologie_pdf

O asemenea unitate monomerică conţine 4 lanţuri polipeptidice, a căror coeziune este realizată prin punţi disulfidice. Aceste punţi sunt dispuse atât între lanţuri intercatenare cât şi în interiorul aceluiaşi lanţ polipeptidic intracatenare şi sunt esenţiale pentru configuraţia tridimensională a moleculei [17]. Forma este cea a unui Y. Aşezarea lor este simetrică, fiecare lanţ polipeptidic are o extremitate aminoterminală, denumită porţiune variabilă V şi un capăt carboxi-terminal denumit porţiune constatntă C.

Prin apropierea regiunilor variabile se realizează o structură tridimensională numită situs combinativ sau paratop, care interacţionează cu epitopul antigenului specific [5, 18].

Uploaded by

Revizuirea medicațiilor parazitare lanţurile H cât şi cele L nu sunt liniare, ci au o dispoziţie buclată, ca urmare a legăturilor disulfidice intracatenare. Regiunile buclate astfel create poartă denumirea de domenii. Lanţurile L au 2 domenii unul în zona variabilă şi unul în cea constantă. Lanţurile H au un domeniu în zona variabilă şi în cea constantă. Porţiunea dintre primele 2 domenii ale regiunii constante ale lanţurilor H poartă denumirea de zona balamalei hinge region datorită frexibilităţii moleculei la acest nivel, ceea ce îi conferă un rol important în angajarea legăturii dintre Ag şi Ac.

Astfel, papaina clivează monomerul în 3 porţiuni aproximativ egale: - 2 fragmente identice Fab de la "Ag binding" care conţine lanţul L în întregime şi jumătatea amino-terminală a lanţului H. Domeniul variabil al lanţului H şi primul său domeniu constant formează fragmentul Fd. Acest fragment are câteva roluri importante: se leagă de componentul C1q al sistemului complementului şi declanşează calea clasică de activare a acestuia şi interacţionează cu receptorul Fc de pe suprafaţa mai multor celule PMN, macrofage, limfociteinfluenţându-le funcția.

Pepsina descompune molecula de Ig într-un fragment mare denumit F ab 2 care conţine cele 2 fragmente Revizuirea medicațiilor parazitare şi câteva peptide scurte. Spre deosebire de Fab, acesta conţine 2 situsuri de legare cu Ag şi poate produce aglutinarea Ag.

O moleculă de Ig nu poate conţine decât un singur tip de lanţ uşor. În afara lanţurilor H şi L se mai descriu şi lanţurile J, care sunt glicoproteine scurte ce leagă între ele mai multe unităţi monomerice, formând astfel structuri polimerice de Ig cum sunt IgA sau IgM.

Ele se leagă de porţiunea carboxi-terminală a lanţurilor H, care reprezintă si locul revizuirea medicațiilor parazitare legare a componentei glucidice. Tipurile de Ig După tipul de lanţ H, Ig se clasifică în 5 tipuri, cu structuri şi proprietăţi diferite: 1. Acest tip de IgA se găseşte în secreţiile digestive, salivă, secreţiile lacrimale, bronşice, colostru, laptele matern.

Componenta secretorie este sintetizată de celulele epiteliale.

Much more than documents.

Rolul său este acela de a conferi IgA rezistenţă faţă de acţiunea enzimelor proteolitice din secreţii. Sistemul complementului Sistemul complementului hpv p16 oropharyngeal cancer reprezentat de un complex de proteine serice aflate normal în stare inactivă, sintetizate de ficat, macrofage şi fibroblaşti.

Principalele funcţii ale complementului sunt: inflamatoare activare PMN, Mf, marginația și diapedeza PMN, chemotaxie, degranularea mastocitelor, creșterea permea- bilității vasculare, contracția muschilor netezieliminarea complexelor imune, funcţia citotoxică în stadiile finale ale activării sale celulele ţintă sunt lizateneutralizare virală, opsonizarea.

Acest sistem participă atât în apărarea specifică cât şi în cea nespecifică, rolul lui fundamental fiind acela de a corobora cele două tipuri de mecanisme, crescând eficienţa intrinsecă a fiecăruia dintre ele.

 • Paraziți în siguranța alimentelor
 • Manual de Buzunar Kaplan Si Sadock Psihiatrie Clinică PDF
 • Informaţii pentru consumatori – DSVSA MARAMUREŞ
 • Negi genitale interne

Calea alternă cea mai veche filogenetic poate fi declanşată imunologic IgA agregate, IgG4 şi neimunologic componente bacteriene — pneumococi, bacterii gram- negative, parazitare, enzime.

Rezultatul activării complementului este formarea complexului de atac al membranei Membrane Attack Complex - MACcare perforează membrana celulei țintă, formează canale transmembranare care permit trecerea electroliţilor şi a apei, determinând liză osmotică a celulei ţintă.

Mai multe despre acest subiect